HTPN.ME
Search
K
Comment on page

App V2rayNG Mod Build 2

Apk này mình build riêng cho Android có những chức năng như sau :

  • K Lỗi Zalo , Tls 443
  • Tối Ưu Ping , Giao Diện
  • Tùy Chỉnh SNI ( All Cấu Hình )
  • Thông Tin Người Dùng , Data
  • Thêm Màu Chủ Đề (20%)
  • Thêm Info , Thêm Ẩn IP , Cổng Cho Mỗi Cấu Hình Trong Cài Đặt
  • Design Lại , Click Đăng Nhập , Tải Thông Tin , Màu Chủ Đề Sẽ K Đóng Menu
  • Bugs Fixed

Download V2rayNG Build Mod

Build2_4gtintuc247top
MediaFire
Download APK Link MediaFire
Build2_4gtintuc247top.apk
Google Docs
Download APK Link Driver

Download V2rayNG Github

Releases · 2dust/v2rayNG
GitHub
Download APK Link Github